Quy trình thiết kế logo bao gồm các bước sau:

1.    Phân tích nhu cầu: Đầu tiên, chúng ta cần phân tích nhu cầu và yêu cầu của khách hàng, từ đó đưa ra các ý tưởng và hướng đi cho việc thiết kế.

2.    Nghiên cứu thị trường: Tiếp theo, chúng ta cần nghiên cứu thị trường để tìm hiểu về ngành hàng hoặc lĩnh vực mà khách hàng đang hoạt động, từ đó có được cái nhìn tổng quan và định hướng cho thiết kế.

3.    Lên ý tưởng: Sau khi có đủ thông tin, chúng ta bắt đầu lên ý tưởng và thiết kế các phác thảo sơ bộ cho logo.

4.    Lựa chọn phác thảo: Tiếp theo, chúng ta đưa ra các phác thảo cho khách hàng để họ lựa chọn và đưa ra ý kiến đóng góp.

5.    Hoàn thiện thiết kế: Dựa trên ý kiến đóng góp của khách hàng, chúng ta sẽ hoàn thiện thiết kế logo đến mức hoàn hảo nhất.

6.    Chuyển giao sản phẩm: Cuối cùng, chúng ta sẽ chuyển giao sản phẩm đến khách hàng, bao gồm các tập tin và hướng dẫn sử dụng logo thương hiệu.

Tóm lại, quy trình thiết kế logo thương hiệu là một quá trình tưởng tượng sáng tạo và yêu cầu sự tận tâm và chuyên nghiệp từ các nhà thiết kế. Nếu bạn đang có nhu cầu về thiết kế logo một cách chuyên nghiệp và hiện đại. Hãy liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ thiết kế logo ngay!