Các điều khoản sử dụng của Saigon Media bao gồm:

 

  1. Sử dụng dịch vụ: Khách hàng có thể sử dụng dịch vụ của trang web sau khi đăng ký tài khoản và đồng ý với các điều khoản sử dụng.

 

  1. Bảo mật thông tin: Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin khách hàng, không chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba nếu không có sự đồng ý của khách hàng.

 

  1. Chính sách thanh toán: Khách hàng cần tuân thủ chính sách thanh toán được đưa ra trên trang web khi sử dụng dịch vụ.

 

  1. Nội dung và bản quyền: Mọi nội dung, tài liệu và sản phẩm đều thuộc bản quyền của trang web. Khách hàng không được sao chép, sử dụng hoặc phân phối bất kỳ tài liệu nào trên trang web mà không có sự đồng ý của trang web.

 

  1. Thay đổi điều khoản sử dụng: Chúng tôi có quyền thay đổi điều khoản sử dụng mà không cần báo trước. Việc sử dụng dịch vụ sau khi thay đổi được xem là chấp nhận các điều khoản mới.

 

  1. Giới hạn trách nhiệm: Trang web không chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ của trang web.

 

Tất cả các điều khoản sử dụng trên đây đều được đưa ra để đảm bảo sự trung thực và minh bạch trong quá trình sử dụng dịch vụ của khách hàng tại Saigon Media.