Các điều khoản chính sách bảo mật của Saigon như sau:

 

 1. Mục đích thu thập thông tin: Tất cả thông tin mà chúng tôi thu thập là để cung cấp dịch vụ, quản lý tài khoản, xử lý thanh toán và liên hệ với khách hàng. Saigon Media đảm bảo rằng thông tin cá nhân của khách hàng được bảo vệ và sử dụng một cách hợp lý và chính xác.

 

 1. Phạm vi thu thập thông tin: Trang web cần thu thập các thông tin để cung cấp dịch vụ cho khách hàng và quản lý tài khoản của họ, các thông tin mà chúng tôi thu thập gồm:

 

 • Thông tin cá nhân: Bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, ngày sinh, giới tính, quốc tịch và thông tin khác liên quan đến cá nhân của khách hàng.
 • Thông tin tài khoản: Bao gồm tên đăng nhập, mật khẩu, địa chỉ IP, thông tin về hoạt động trên trang web và các thông tin khác liên quan đến tài khoản của khách hàng.
 • Thông tin thanh toán: Bao gồm thông tin về thẻ tín dụng, thông tin ngân hàng, địa chỉ thanh toán và các thông tin khác liên quan đến thanh toán.
 • Thông tin kỹ thuật: Bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, hệ điều hành, thông tin về trang web mà khách hàng truy cập và các thông tin khác liên quan đến kỹ thuật.

Saigon Media đảm bảo rằng các thông tin này được bảo mật và chỉ được sử dụng trong phạm vi mà khách hàng đã đồng ý.

 

 1. Điều kiện sử dụng thông tin: Saigon Media chỉ sử dụng thông tin của khách hàng trong phạm vi và mục đích đã được đồng ý trước đó. Khách hàng có quyền chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình khỏi hệ thống của trang web khi cần thiết. Chúng tôi tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến bảo mật thông tin và có trách nhiệm bảo vệ thông tin của khách hàng.

 

 1. Bảo vệ thông tin: Saigon Media sử dụng các công nghệ bảo mật thông tin khác như phần mềm chống virus, tường lửa mạng và các công nghệ bảo mật khác để đảm bảo an toàn cho thông tin của khách hàng. Đồng thời, chúng tôi cũng áp dụng các chính sách bảo mật nghiêm ngặt để đảm bảo rằng thông tin của khách hàng sẽ không bị tiết lộ hoặc sử dụng sai mục đích.

 

Tuy nhiên, khách hàng cũng cần phải tự bảo vệ thông tin của mình bằng cách không chia sẻ thông tin cá nhân cho những người không đáng tin cậy hoặc truy cập vào trang web từ các thiết bị công cộng hoặc không an toàn. Bên cạnh đó, khách hàng cũng nên đọc kỹ các điều khoản bảo mật của Saigon Media trước khi sử dụng dịch vụ để hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân.

 

 1. Chia sẻ thông tin: Saigon Media chỉ cung cấp thông tin của khách hàng với các bên thứ ba chỉ trong các trường hợp nhất định như để thực hiện các dịch vụ hỗ trợ khách hàng, xử lý thanh toán hoặc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ được yêu cầu bởi khách hàng. Tuy nhiên, Chúng tôi sẽ không bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào khác ngoài các trường hợp được quy định trong chính sách bảo mật của trang web và luật pháp hiện hành.

 

Nếu khách hàng không muốn thông tin cá nhân của mình được chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào, họ có thể liên hệ với trang web để yêu cầu không chia sẻ thông tin của mình hoặc đăng ký để không nhận các thông tin quảng cáo hoặc tin tức từ trang web.

 

 1. Quyền riêng tư: Saigon Media cam kết đảm bảo quyền riêng tư của khách hàng và tuân thủ các quy định về bảo vệ thông tin cá nhân. Các thông tin của khách hàng được thu thập và sử dụng chỉ nhằm mục đích cung cấp dịch vụ và sản phẩm tốt nhất cho khách hàng.

 

Chúng tôi sẽ sử dụng các biện pháp an ninh thông tin để bảo vệ thông tin của khách hàng khỏi mất mát, truy cập trái phép, sử dụng trái phép, thay đổi hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng. Ngoài ra, cũng sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ các trường hợp được quy định trong chính sách bảo mật và luật pháp hiện hành.

 

Khách hàng cũng có quyền yêu cầu truy cập, sửa đổi, xoá hoặc chặn thông tin của mình khỏi cơ sở dữ liệu của Saigon Media. Chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu này trong thời gian sớm nhất và theo đúng các quy định pháp luật.

 

 1. Thay đổi chính sách: Chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật và quy định sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng. Các thay đổi này có thể được thực hiện bất cứ lúc nào, thông tin sẽ được cập nhật và thông báo trên trang web để khách hàng có thể nắm rõ những thay đổi mới nhất.

 

Nếu khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi sau khi chính sách được cập nhật, đồng nghĩa với việc khách hàng đồng ý và tuân thủ các quy định mới nhất của Saigon Media. Khách hàng nên thường xuyên kiểm tra chính sách bảo mật và quy định sử dụng thông tin cá nhân trên trang web để cập nhật những thay đổi mới nhất.